Przejdź do treści

Prawo Rodzinne I Opiekuńcze

Zakres usług


  • sprawy o rozwód i separację,
  • alimenty (uzyskanie alimentów, podwyższenie/obniżenie alimentów, alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie),
  • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi (ustalenie kontaktów, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka),
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka,
  • sprawy majątkowe małżonków, w tym podział majątku wspólnego,
  • udzielanie porad prawnych,
  • opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
  • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym.