Przejdź do treści

Cennik

zasady ogólne

Kancelaria Adwokacka dokłada wszelkich starań, aby każdy klient był zadowolony ze świadczonych usług prawnych. Każdy stan faktyczny jest gruntownie analizowany przed przyjęciem sprawy do prowadzenia przez adwokata i dokonywana jest wstępna ocena szans wytyczonego celu. Kancelaria ceni sobie przejrzystość i jasne sytuacje, stąd też od początku współpracy z klientem stara się precyzyjnie wskazać wysokość wynagrodzenia za przygotowanie i prowadzenie sprawy. Rzetelność, najwyższa jakość świadczonych usług i finansowa dostępność usług prawnych Kancelarii Adwokackiej Adwokata Dawida Jopek jest priorytetem.
Wynagrodzenie adwokata jest uzgadniane indywidualnie podczas wstępnej rozmowy z klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od:
• rodzaju zlecenia – zawiłości i stopnia skomplikowania sprawy, prawdopodobnej ilości terminów sądowych,
• wartości przedmiotu sprawy, bądź wartości wyegzekwowanego roszczenia w przypadku postępowań na etapie egzekucyjnym,
• nakładu pracy.
Istnieje również możliwość rozłożenia honorarium adwokackiego na raty.
Kancelaria Adwokacka jest płatnikiem podatku VAT i każdorazowo wystawia paragony lub faktury za realizowane usługi.


Porady Prawne

Koszt udzielenia porady prawnej jest zazwyczaj ustalany z góry i jest zależny od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego – stanu faktycznego sprawy, z którą zgłasza się klient.

Aktualnie stawka wynagrodzenia adwokata za udzielenie porady prawnej wynosi od 100 do 150 zł. (kwoty wynagrodzenia zawierają VAT – obecnie 23%). W przypadku gdy klient zgłasza się z kilkoma problemami – stawki podlegają zsumowaniu.

W przypadku podjęcia decyzji o zleceniu prowadzenia sprawy adwokatowi, uiszczone koszty porady prawnej wliczane zostają do honorarium za prowadzenie sprawy.


Pisma Procesowe i Umowy

Koszt sporządzenia pisma procesowego (np. wniosku, pozwu lub apelacji i innych pism procesowych ) jak i przedprocesowego (np. wezwania do zapłaty) jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Tego rodzaju usługa zależna pozostaje od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim klient oczekuje, iż pismo ma być przygotowane.


Sprawy Sądowe


Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, o ile trudno jest z góry określić wysokość wynagrodzenia wszystkich spraw swoistą wskazówką – miarodajnym odnośnikiem jest Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. Z 2015 r. poz. 1800 z późn. zm.), które określa minimalne wynagrodzenie adwokata, w stosunku do rodzaju sprawy.