Przejdź do treści

DOKUMENTY DO POBRANIA

Na niniejszej stronie opublikowane zostały do pobrania następujące druki:


Warunkiem koniecznym reprezentacji klienta przez adwokata jest posiadanie i przedłożenie organowi, przed którym klient ma być reprezentowany stosownego i prawidłowo wypełnionego pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony w sprawie karnej.

Wraz ze złożonym pełnomocnictwem, każdorazowo uiszczana jest opłata skarbowa w wysokości 17 złotych od każdego udzielonego pełnomocnictwa.