Przejdź do treści

Prawo Pracy i Prawo Ubezpieczeń Społecznych

Zakres usług


  • analiza prawna wszelkich zagadnień pracowniczych,
  • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
  • przygotowanie umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
  • pomoc i uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami i związkami zawodowymi,
  • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zarówno w ramach stosunków pracy jak i umów cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia,
  • reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, na wszystkich etapach postępowania m.in. w zakresie sporów o wynagrodzenie, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odprawy, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy, jak również sporów związanych z naruszeniem dóbr osobistych pracowników, dyskryminacji oraz mobbingu,
  • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, zasiłków, spornych składek.