Przejdź do treści

Prawo Gospodarcze i Handlowe

Zakres usług


  • prowadzenie bieżącej korporacyjnej obsługi przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń,
  • obsługa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rejestracji spółek i innych podmiotów prawa handlowego,
  • tworzenie i analiza umów spółek i statutów,
  • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej czy też sądami rejestrowymi,
  • przygotowanie i negocjowanie projektów umów oraz ugód,
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych  
  • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców,
  • reprezentacja przedsiębiorców na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • reprezentacja przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi.