Przejdź do treści

Prawo Cywilne

Zakres usług


 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych) od zakładów ubezpieczeń, osób fizycznych i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody w postępowaniu przedsądowym, cywilno – sądowym, karno – sądowym i administracyjno –  dowym,
 • prawo rzeczowe (ochrona własności i posiadania, zasiedzenie, rozgraniczenie, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • prawo zobowiązań (roszczenia wynikające z umów, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia),
 • prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, pomoc przy sporządzaniu testamentów, zapisy i polecenia, spory o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku),
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo lokalowe,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • prawo budowlane i nieruchomości,
 • prawo ksiąg wieczystych i postępowania wieczysto – księgowego,
 • zabezpieczenie i windykacja należności,
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie negocjacji umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowaniu Klientów na etapie windykacji należności w postępowaniu egzekucyjnym,
 • przedsądowa egzekucja roszczeń.