Przejdź do treści

Biografia

Dawid Jopek

Urodził się w 1989 r. Jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku – Białej praktykującym w Żywcu. Żonaty (żona Natalia jest nauczycielką), ma dwoje dzieci. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, które ukończył na profilu matematyczno – fizycznym. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską na temat: „Oględziny miejsca kradzieży z włamaniem na Żywiecczyźnie” pod kierownictwem prof. dr. hab. Józefa Wójcikiewicza obronił z oceną bardzo dobrą w 2013 r. W latach 2014 – 2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku – Białej pod patronatem adwokata dr. Wieńczysława Grzyba. W 2017 r. zdał egzamin adwokacki i rozpoczął indywidualną praktykę adwokacką.

Współautor publikacji Zarys historii Izby Adwokackiej w Bielsku – Białej (wyd. Arche, Sopot 2018).

Przez lata wykonywania zawodu prawnika, adwokat Dawid Jopek zdobył szerokie doświadczenie zawodowe reprezentując z powodzeniem klientów przed sądami, organami administracji oraz organami dochodzeniowo – śledczymi, jak również w zakresie sporządzania pism procesowych, pism pozasądowych oraz umów.  Adwokat Dawid Jopek specjalizuje się w szczególności w sprawach sądowych z zakresu prawa karnego, rodzinnego, takich jak sprawy o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty oraz w sprawach spadkowych.